آزمون آنلاین

عربی نهم - میان نوبت دوم

وقت آزمون تنها 30 دقیقه است.
بارم امتحان از 15 نمره می باشد
به تمامی سؤالات پاسخ دهید
این آزمون نمره منفی ندارد
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.