آزمون آنلاین

مطالعات اجتماعی نهم - میان نوبت دوم

مدت زمان آزمون فقط 45 دقیقه است
امتحان از 20 نمره می باشد
این آزمون نمره منفی ندارد
به تمامی سؤالات پاسخ دهید

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.