آزمون آنلاین

مطالعات اجتماعی هشتم - میان نوبت دوم

وقت آزمون تنها 45 دقیقه است
سوالات نمره منفی ندارد
به تمامی آنها پاسخ دهید
این آزمون از 20 نمره می باشد.
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.