آزمون آنلاین خرداد 99

عربی پایه هشتم - خرداد 99

وقت آزمون تنها 90 دقیقه است
این آزمون نمره منفی ندارد.
به تمامی سؤالات پاسخ دهید.
این امتحان از 20 نمره می باشد.