آزمون آنلاین خرداد 99

عربی پایه هفتم - خرداد 99

وقت آزمون تنها 90 دقیقه است.
به تمامی سؤالات پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی ندارد.