آزمون آنلاین خرداد 99

مطالعات اجتماعی پایه هفتم - خرداد 99

زمان آزمون تنها 40 دقیقه است
به تمامی سؤالات پاسخ دهید
این آزمون نمره منفی ندارد
بارم امتحان 20 نمره است.