آزمون آنلاین/مسابقه

ادبیات فارسی نهم

این آزمون از 20 نمره می باشد و پاسخ به تمامی سوالات الزامی است
توجه: آزمون نمره منفی ندارد.
وقت آزمون تنها 30 دقیقه است.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.