آزمون آنلاین

علوم نهم - میان نوبت دوم

وقت آزمون تنها 45 دقیقه است
به تمامی سوالات پاسخ دهید
آزمون نمره منفی ندارد
این آزمون از 20 نمره می باشد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.