آزمون آنلاین/مسابقه

علوم نهم

آزمون از 20 نمره است، پس به تمامی سوالات پاسخ دهید.
توجه: سوالات نمره منفی ندارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.