آزمون آنلاین/مسابقه

علوم هشتم

آزمون 20 نمره دارد، پس به تمامی سوالات پاسخ دهید.
توجه : سوالات نمره منفی ندارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.