آزمون آنلاین/مسابقه

ادبیات فارسی هفتم

توجه: پاسخ به تمامی سوالات الزامی است.
آزمون نمره منفی ندارد.
وقت آزمون تنها 30 دقیقه است.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.