اسامی دانش آموزان موفق در آزمون تیزهوشان

رضا   اداوی

پارسا   دولتی

امیرحسین   قناد

امیرحسین شیرالی

محمدامین  فرازنده

***

محمد امین آقایانی
امیرحسین استیری
عرفان اسماعیل زاده
محمد تابع امام
سیّد امیر حسین حسینی نوید
حسین خودکار
فربد شاهین فر
خشایار آزادبخت
محمد امین کرباسفروشان
سیّد امیر محمد جلیلی
امیرحسین مستوفی فر
آریا میرزازاده
امیررضا یارمحمدی
اشکان نامداری
پوریا شهیری
رضا رخشانی
پدرام ریاضی مهر
امیرعطا جلالی
محمد وحیدی
محمد رضا وطن دوست
سیّد نامی مدرسی